batiliman logo
EN

Batı Anadolu Grubu Yönetim Sistemleri Politikası

Batı Anadolu grubu olarak klinker, çimento, hazır beton, agrega, enerji üretimleri ve satışları ile liman işletmeciliği ve lojistik faaliyetlerimizdeki temel ilkelerimiz:

 • Müşteri odaklılık ilkemiz ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, müşteri geri bildirimlerini etkin yönetmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşterilerimiz tarafından aranan ve güvenilen çözüm ortağı olmak, 
 • Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışımızla tüm çalışanlarımızı süreç yaklaşımlı, risk ve fırsat tabanlı düşünmeye teşvik etmek, yönetim sistemleri şartlarının sağlanmasında liderlik etmelerini sağlamak,
 • Yönetim standartlarının ışığında sürekli iyileştirme yaklaşımımızla, tüm süreçlerimizdeki verimliliği iyileştirmek, maliyetleri düşürmek, karlılığı artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, araştırmak ve uygulamak,
 • Ekosistemlerin korunması ve iklim değişikliğinin kontrol altına alınabilmesi için; doğal kaynakları ve her türlü enerjiyi verimli ve ekonomik şekilde kullanmak, kontrol altında tutmak, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak, karbon salınımını minimize etmek, diğer endüstriler ile simbiyoz ilişkiler kurmak, sürdürülebilir üretimi sağlamak
 • Çevre kirliliklerinin kaynağında önlenmesi, oluşabilecek atıkların azaltılması, yeniden kullanımlarının ve geri kazanımlarının sağlanması için etkin çevre yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesini sağlamak,
 • İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili risklerimizi teknolojik gelişmeler ve saha iyileştirmeleri ile kontrol altına almak, yasal şartların ve diğer şartların yerine getirilmesini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın İş sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere işleri ile ilgili her tür bildirimlerini açıklık içerisinde özgürce yapmalarını sağlamak,
 • İş kazalarının ve sonrası olası yaralanma ve sağlığın bozulmasının önüne geçmek, meslek hastalıklarının yaşanmaması ve olası pandemi durumlarında etkilerini en aza indirmek için gereken tüm önlemleri hayata geçirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasını sağlamak,
 • Etkin insan kaynağımızı eşitlikçi, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarım yanı sıra kadın ve özel gereksinimli bireylere fırsat önceliği sunarak geliştirmek; çalışanlarımızı teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimler ile desteklemek; etik kurallarımıza bağlılığı arttırmak,
 • Kuruluşumuzdan itibaren oluşturduğumuz kurumsal bilgimizin, tüm gurubumuzda bütünlük içinde ve bilgi güvenliğinin bilincinde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, kişisel verilerin korunmasına özen göstermek,
 • Sosyal etkinlik projelerimizle bölge insanımızın farkındalığını artırmak,
 • Güvenilir iş ilişkilerimizi geliştirmek ve paydaşlarımız nezdinde itibarımızı yükseltmek,

Batı Anadolu Grup ilkeleri ışığında tüm faaliyetlerimizde ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve diğer gereklilikler ile ürün uygunluğu ve güvenliği standartlarına uymayı taahhüt ederiz.