batiliman logo
EN

Batı Anadolu Grubu Yönetim Sistemleri Politikası

Batı Anadolu grubu olarak klinker, çimento, hazır beton, agrega, uçucu kül, enerji üretimleri ve satışları ile liman işletmeciliği ve lojistik faaliyetlerimizdeki temel ilkelerimiz: 
•    Müşteri odaklılık ilkemiz ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, müşteri geri bildirimlerini etkin yönetmek,  müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşterilerimiz tarafından aranan ve güvenilen çözüm ortağı olmak,  
•    Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışımızla tüm çalışanlarımızı süreç yaklaşımlı ve risk tabanlı düşünmeye teşvik etmek, yönetim sistemleri şartlarının sağlanmasında liderlik etmelerini sağlamak,
•    Yönetim standartlarının ışığında sürekli iyileştirme yaklaşımımızla, tüm süreçlerimizdeki verimliliği iyileştirmek, maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, araştırmak ve uygulamak, 
•    Ekosistemlerin korunması ve iklim değişikliğinin kontrol altına alınabilmesi için; doğal kaynakları ve her türlü enerjiyi verimli ve ekonomik şekilde kullanmak, kontrol altında tutmak, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak,
•    Çevre kirliliklerinin kaynağında önlenmesi, oluşabilecek atıkların azaltılması, yeniden kullanımlarının ve geri kazanımlarının sağlanması için etkin çevre yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesini sağlamak,
•    İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili risklerimizi teknolojik gelişmeler ve saha iyileştirmeleri ile kontrol altına almak,
•    İş kazalarının, meslek hastalıklarının yaşanmaması ve olası pandemi durumlarında etkilerini en aza indirmek için gereken tüm önlemleri hayata geçirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasını sağlamak,
•    Etik kurallarımıza bağlı etkin insan kaynağımızı, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla desteklemek; teknik, davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimler ile geliştirmek, 
•    Sosyal etkinlik projelerimizle bölge insanımızın farkındalığını artırmak,
•    Kuruluşumuzdan itibaren oluşturduğumuz kurumsal bilgimizi, tüm gurubumuzda bütünlük ve gizlilik içinde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, kişisel verilerin korunmasına özen göstermek,
•    Güvenilir iş ilişkilerimizi geliştirmek ve itibarımızı yükseltmek,

Batı Anadolu Grup ilkeleri ışığında tüm faaliyetlerimizde ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve diğer gereklilikler ile ürün uygunluğu ve güvenliği standartlarına uymayı taahhüt ederiz.